9. SINIF TÜRK EDEBİYATI NOTLARI

2012-11-24 02:50:00

   I. ÜNİTE   GÜZEL SANATLAR ve EDEBİYAT   Sanat:      Bir duygunun, tasarının ya da güzelliğin çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi unsurlarla etkili bir biçimde anlatımına sanat denir.      Sanat, genel olarak endüstriyel sanatlar (zanaat) ve güzel sanatlar olmak üzere ikiye ayrılır.      Güzel sanatlar ise üç grupta toplanır:      İşitsel (Fonetik) Sanatlar: Edebiyat ve müzik gibi sese, söze biçim veren sanatlardır.      Görsel (Plastik) Sanatlar:Resim, heykel, mimari, kabarma, hat, minyatür gibi maddeye biçim veren sanatlardır.      Dramatik (Ritmik) Sanatlar:Tiyatro, dans, sinema, bale, opera gibi harekete biçim veren sanatlardır.        *Güzel sanatları, birbirinden ayıran temel fark bu sanatların kullandıkları malzeme ve bu malzemeyi kullanış biçimidir.        Edebiyat:      Duygu, düşünce, hayal, gözlem ve olayların sözle veya yazıyla etkili bir şekilde anlatılması sanatına edebiyat denir.      “Edebiyat” sözcüğü, Arapça “edep” kökünden gelir. Edep, “iyi ahlâk, terbiye, görgü, nezaket...” anlamlarında kullanılır. Edebiyat sözcüğünü bugünkü anlamıyla ilk kez Tanzimat döneminde Şinasi kullanmıştır.   Edebiyatın Konusu:      Edebiyatın konusu, genel anlamda insanla ilgili olan her şeydir. Yaşamdır, doğadır, içinde bulunduğumuz çevredir vb.   E... Devamı

ŞAİRLERDEN SEÇMELER

2012-11-22 10:04:00

                     HÜZ'NÜN İSYAN OLUR Suya düşen bir karanfilse yüreğin Bırak kendini ırmağın türküsüne gülüm, Vursun seni o taştan bu taşa, O çağlayandan bu çağlayana. Kavgadan uzak kalmışsan, Sevdadan da uzaksın demektir, Devinmez yüreğinin mağması, Çatlamaz sabrın kara taşı.                                 Ahmet TELLİ YAŞAMAK Kimi eskidiği için yaşar, Kimi  yaşadıkça eskir. Ne tohumda keramet Ne toprakta Ne başakta Marifet yaşamakta.              Bedri R. Eyüboğlu   Devamı

Filistin Çocukları

2011-03-18 06:01:00

FİLİSTİN ÇOCUKLARI                           (bağımsızlık mücadelesi veren                            tüm ulusların çocuklarına) En keskin acılarla çimlendi tohum, En keskin acılar kırdı dallarını Güneşin bile yan tuttuğu dünyada.   Bir türkü yok olurken Bir türkü yükseliyor çöllerde. Bir tohum yok olurken Bir tohum çatlıyor        çatlatıp kumları.   Bir çocuk inliyor yıkıntılar arasından,                          bir eli tohumda                                         bir eli tarih damgalı.   Güneşe bile isyan edercesine              kanlarıyla yeşertip toprağı, "yıkmalı" diyorlar, "bu kuralı",                         "sonra yapmalı."   Ve türküler söylüyorlar F i l i s t i n   Ç o c u k l a r ı...                        Ramazan DOĞAN  (1982 - İzmir) ... Devamı